Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Inveni David


  Inveni David, servum meum,
  oleo sancto unxi eum:
  manus enim mea auxiliabitur ei,
  et brachium meum confortabit eum.
  Nihil proficiet inimicus in eo,
  et filius iniquitatis non nocebit ei.
  Nalezl jsem Davida, svého služebníka,
  pomazal jsem ho svatým olejem:
  má ruka mu totiž bude pomáhat,
  a má paže ho bude podpírat.
  Nepřítel ho nikdy nepřemůže
  a syn nepravosti mu neuškodí.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková