Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Jubilate Deo


  Jubilate Deo, omnis terra,
  servite Domino in laetitia, alleluia.
  Sanctum Jubile celebrat Ecclesia.
  Introite, fideles, in conspectu eius,
  sumite panem sanctum in exultatione.
  Scitote quoniam ille qui pascit nos est Deus.
  Ipse fecit nos, et non ipsi nos.
  Plesej Bohu, všechna země,
  služte Hospodinu s radostí, aleluja.
  S jásotem církev slaví Svatého.
  Vstupte, věrní, před tvář jeho,
  přijímejte svatý chléb s plesáním.
  Vězte, že ten, který nás pase, je Bůh.
  On sám nás učinil, ne my sami sebe.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková