Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Jubilate Deo


  Jubilate Deo, omnis terra,
  servite Domino in laetitia, alleluia.
  Sanctum Jubile celebrat Ecclesia.
  Introite, fideles, in conspectu eius,
  sumite panem sanctum in exultatione.
  Scitote quoniam ille qui pascit nos est Deus.
  Ipse fecit nos, et non ipsi nos.
  Plesej Bohu, všechna země,
  služte Hospodinu s radostí, aleluja.
  S jásotem církev slaví Svatého.
  Vstupte, věrní, před tvář jeho,
  přijímejte svatý chléb s plesáním.
  Vězte, že ten, který nás pase, je Bůh.
  On sám nás učinil, ne my sami sebe.
   

  Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková