Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Zikmund Michal Kolešovský

  2.5.1817 Praha ÷ 22.7.1868 Praha

  Zikmund Michal Kolešovský byl český hudební skladatel a pedagog.

  Jeho otec byl varhaníkem v Praze. U něho získal všestranné hudební vzdělání. Studoval hru na housle na pražské konzervatoři, ale věnoval se i studiu skladby, zpěvu, církevní hudbě a hře na varhany. Mezi jeho učiteli byly významné postavy pražského hudebního života jako Bedřich Diviš Weber, Jan Václav Tomášek nebo Jan Nepomuk Augustin Vitásek.

  Byl členem divadelního orchestru a po smrti svého otce se stal varhaníkem a ředitelem kůru v kostele sv. Štěpána a v kostele sv. Ignáce. V letech 1855?1859 byl ředitelem Žofínské akademie. Pro spory s konzervativním vedením se této funkce vzdal a založil vlastní ústav pro vyučování hudby. Vyučoval zde základy hudební nauky, skladbu a zpěv. Mezi jinými, byl jeho žákem také Zdeněk Fibich. Kromě toho vyučoval hru na varhany na německém učitelském ústavu. Ucházel se o místo ředitele pražské konzervatoře, ale to se mu nezdařilo.

  Byl členem výboru Umělecké besedy, místopředsedou Jednoty pro vydávání klasických skladeb chrámových, čestný člen Spolku pro pěstování církevní hudby i členem Mozartea v Salcburku.

  Svými fundovanými teoretickými a kritickými články přispíval do časopisů (Dalibor, Slavoj). Bývá řazen mezi zakladatele české hudební žurnalistiky a hudební kritiky.  Komponoval převážně chrámovou hudbu. Celkem je známo přes 30 děl, které vyšly tiskem nebo jsou v rukopisech uloženy v Národním museu.

  Chrámová hudba (výběr):

  3 Introity (1840, 1842, 1843 - věnováno J. V. Tomáškovi))

  3 Veni Sancte Spiritus (1836, 1850)

  Missa solemnis A et D (1852)

  Misa solemnis pastoralis

  50. žalm pro mužský sbor s doprovodem 3 pozounů

  Světská hudba:

  Die Scheide Stunde naht (mužský sbor)

  2 písně na slova V. J. Picka (Nevěsta předoucí, Večerní klekání)

  Ebrejská elegie na slova Alois Vojtěcha Šmilovského

  Pramen: wikipedia.org