Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Šimon Brixi

  28.10.1693 Vlkava u Nymburka ÷ 2.1.1735 Praha

  Šimon Brixi se narodil ve Vlkavě u Nymburka 28. října 1693. V letech 1711÷1717 studoval na jesuitském gymnáziu v Jičíně, kde získal humanitní a hudební vzdělání. Po ukončení gymnázia odešel do Prahy a zde si roku 1720 zapsal na Karlo-Ferdinadově universitě studium práv. Téhož roku také na sebe upozornil skladbami k tzv. lodním hudbám (musicae navales), prováděných na Vltavě staroměstským klášterem křížovníků s červeným srdcem v předvečer svátku Sv. Jana Nepomuckého. Měly takový úspěch, že křižovníci při nich v letech 1722 až 1729 provedli pouze díla Šimona Brixiho. V tradici svatojánských lodních hudeb pokračoval s velikým úspěchem v druhé polovině 18. stol. i jeho syn, František Xaver Brixi (1732÷1771). Šimon Brixi nedokončil studia práv a věnoval se zcela hudbě; nejprve působil jako hudebník pražského kostela P. Marie před Týnem a varhaník kostela sv. Martina ve zdi. Roku 1724 se ve Starých Benátkách oženil s Barborou Fialkovou, přičemž oddávajícím knězem jim byl pražský hudební skladatel, minorita P. Bohuslav Matěj Černohorský. Roku 1725 získal staroměstské měšťanství a později se stal chorregentem v pražském kostele sv. Martina ve zdi. V této funkci působil až do své smrti 2. listopadu 1735.
  Skladatelská tvorba Šimona Brixiho je převážně věnována duchovní hudbě. Charakterizují ji častá střídání homofonních a polyfonních partií (vliv A. Caldary) a záliba v efektním využití žesťových nástrojů. Často se v ní setkáme s melodickým materiálem převzatým z české lidové duchovní písně.

  Pramen: mujweb.cz/www/brixi/czech/czech.htm