Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Kostely ČR
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Jakub Lokaj

  7.7.1752 Cítoliby ÷ ?

  Český hudební skladatel období klasicismu, příslušník Cítolibské skladatelské školy.

  Narodil se v Cítolibech jako syn tamního koláře. Jeho matka Anna pocházela z rodiny Křivánků z blízkého Markvarce. Kmotrem mu byl cítolibský kantor a hudební skladatel Václav Jan Kopřiva. V době, kdy se narodil, patřilo panství Cítoliby rodu Pachtů z Rájova. Ti zde při zámku založili kapelu, jejíž někteří členové se prosadili i jako komponisté. Místní kostel sv. Jakuba byl střediskem duchovní hudby. Lokajovo hudební vzdělání není známé, základy nepochybně získal od zdejšího kantora a svého kmotra Václava Jana Kopřivy. Na cítolibském zámku postupně zastával funkce služebníka, kuchyňského písaře a hofmistra. Tato hodnost byla spojena s funkcí ředitele zámecké hudby.
  Datum a místo Lokajova úmrtí se nepodařilo zjistit, na cítolibském panství nezemřel. V Cítolibech se naposledy vyskytuje v soupisu poddaných v roce 1793, o dva roky později zde již uveden není.

  Skládal jak duchovní, tak profánní hudbu. Dosavadní výzkum Zdeňka Šestáka prokázal, že Lokaj složil nejméně pět mší, z toho jednu českou. Z Lokajova díla se dále dochovala dvě moteta: Motetto pastorale in D Gloria in excelsis Deo a O, altitudo gloriae. Dále je autorem árie in Dis pro soprán Haec aurora gratiosa. Jeho koncert pro fagot a orchestr C-dur má na repertoáru fagotista České filharmonie Jaroslav Kubita. Premiérovaný byl v roce 1999.
  Na hudební nosiče se zatím dostaly pouze árie in Dis Haec aurora gratiosa a Motetto pastorale in D Gloria in excelsis Deo. Jeho některé další skladby se příležitostně hrají na koncertech.

  Pramen: Wikipedie