Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Vincenc Mašek

  5.4.1755 Zvíkovec u Zbiroha ÷ 15.11.1831 Praha

  Vincenc Mašek (Machek, Maschek) byl český hudební skladatel, hudební pedagog a vydavatel.

  Život
  Syn venkovského kantora, který mu také dal základy hudebního vzdělání. Později studoval klavír u Františka X. Duška a skladbu u Josefa Segera v Praze. Stal se sekretářem hraběte z Vrtby a pod jeho patronací pořádal koncerty zejména v Německu.
  Když se osamostatnil stal se v Praze ředitelem kůru v kostele sv. Mikuláše na Malé Straně, obchodníkem s hudebninami a vyhledávaným učitelem klavíru. Jeho obchod byl jedním z center pražského hudebního života. Byl soudním znalcem v oboru muzikálií, členem pražské společnosti Tonkünstler-Sozietät a čestným členem Vídeňského spolku pro duchovní hudbu u sv. Anny,
  Oženil se v roce 1781 se svou žačkou Marií Johannou Nepomucenou Ludmilou Sibilou Vincencií, rozenou Prausovou (1764?1808), která byla rovněž klavíristkou a navíc výbornou hráčkou na skleněnou harmoniku. Díky tomuto manželství vznikla řada krásných skladeb pro tento neobvyklý hudební nástroj. Manželé často pořádali koncerty složené pouze z vlastních skladeb.
  Manželství bylo velmi plodné nejen hudebně. Měli celkem 16 dětí. Hudbě se věnovali synové Kašpar a Albín. Kašpar se proslavil jako významný představitel hudebního života v Lublani a je znám jako slovinský skladatel Gašpar Mašek (1794?1873). Jeho syn (vnuk Vincence Maška) Kamilo Mašek (1831?1859) byl pak významným slovinským skladatelem, autorem řady písní a sborů na texty slovinských básníků první poloviny 19. století.

  Dílo
  Katalogem souborného díla se zabývá České muzeum hudby. Je evidováno na 400 skladeb, avšak v naprosté většině nejde o originály, ale dobové opisy. Není vyloučeno, že naše i zahraniční archivy mohou přinést další překvapení.
  V jeho díle nalezneme nejen četné skladby pro klavír, skleněnou harmoniku a písně, ale i velké množství chrámové hudby: na 30 mší, 38 graduálií, 71 ofertorií, 5 pastorel a četná moteta a litanie. Zkomponoval také dvě opery: ''Der Ostindien fahrer'' a ''Der Spiegelritter'', balety, pantomimy, nástrojové koncerty i hudbu komorní.
  Jeho hudba je uměřeně klasická s romantickými nádechy.

  Pramen: Wikipedia