Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Jan Dismas Zelenka

  6.10.1679 Louňovice pod Blaníkem ÷ 23.12.1745 Drážďany

  Český skladatel, jeden z nejvýznamnějších komponistů období vrcholného baroka. Jeho skladby nabízejí pohled do světa jednoho z nejoriginálnějších a nejpozoruhodnějších hudebních géniů ? Zelenkova hudba udivuje i po více než 250 letech. Dokonce i pro člověka 21. století je velmi nekonvenční. Zelenkův přínos spočívá především ve specifické, nápadité, vždy překvapující harmonizaci, dokonalostí umění kontrapunktu a originalitě instrumentace.

  Život a dílo
  Jan Dismas Zelenka se narodil 16. října 1679 v Louňovicích pod Blaníkem, kde se mu pod vedením jeho otce Jiřího, louňovického kantora a varhaníka, dostalo základů hudebního vzdělání. Studoval zřejmě v Praze, kde je od roku 1704 doložena také jeho kompoziční činnost a kde pobýval u svých podporovatelů svobodných pánů Hartigů. V roce 1710 či 1711 odešel do saských Drážďan, kde se stal kontrabasistou dvorní kapely Augusta Silného. V roce 1715 obdržel od panovníka spolu s několika dalšími členy kapely finanční podporu na studium v Itálii, které však v Zelenkově případě není doloženo. V letech 1716-1719 studoval Zelenka ve Vídni u věhlasného mistra kontrapunktu, císařského kapelníka Johanna Josepha Fuxe. Pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. českým králem na podzim 1723 napsal Zelenka hudbu k velké alegorické opeře o životě svatého Václava ?Sub olea pacis et palma virtutis? a orchestrální skladby (Ouvertura in F, Sinfonia concertante a moll, Concerto a 8 concertanti, Hipocondria).
  Další léta Zelenkova života už nebyla tak šťastná. V r. 1724 mu v Louňovicích umírá otec. V r. 1733 jmenoval nový král, nástupce Augusta Silného, královským kapelníkem Johanna Adolfa Hasse, příznivce italské opery a nového hudebního stylu. Zelenka se věnuje především práci na církevních skladbách (na 20 mší, 3 rekviem, oratoria, Lamentace pro sólový hlas s komorním instrumentálním doprovodem, VI Missae Ultimae). Český hudební génius umírá v noci z 22. na 23. prosince 1745 v Drážďanech a na Štědrý den ráno je pochován. Jeho dílo bylo uloženo do archivních skříní drážďanského chóru jako majetek panovníka a nebylo možné je opisovat či vydávat (tento zákaz porušil ale např. Bachův syn Wilhelm Friedemann, když pro svého otce opsal Zelenkovo Magnificat). Za života získal Zelenka obdiv svých současníků (J. S. Bach, G. P. Telemann) i žáků ( J. J. Quantz, J. G. Barter, J. G. Rollig). Zelenkova hudba je charakteristická objevnou harmonickou představivostí, je vždy tvůrčí a plna originality.
  Podobiznu Jana Dismase Zelenky neznáme, pravděpodobně se nikdy nenechal portrétovat. Portét zveřejněný zde na Wikipedii patří skladateli J. J. Fuxovi.

  Znovuobjevení Zelenkova díla
  O znovuobjevení Jana Dismase Zelenky v Čechách se zasloužil Bedřich Smetana, který v drážďanském archivu opsal a v Praze na slavnostech Novoměstského divadla v roce 1863 uvedl jednu z orchestrálních suit.
  Zájem o Zelenkovu tvorbu pak vzrůstal zejména od konce 50. let 20. století. Zásadní význam mělo v této souvislosti první provedení některých Zelenkových skladeb Milanem Munclingerem a jeho souborem Ars rediviva. V letech 1958 - 1960 to byly tři triové sonáty (koncem šedesátých let soubor Ars rediviva jako první provedl a poté i nahrál souborně všech šest těchto sonát), v roce 1963 Sinfonia concertante a v roce 1969 vynikající interpretace skladby Lamentationes Jeremiae prophetae (Nářky Jeremiášovy) se sólisty Karlem Bermanem, Neddou Casei a Theo Altmeyerem. Všechny tyto skladby (v realizaci Milana Munclingera) byly zároveň u nás poprvé zachyceny na nahrávkách pro Supraphon. K poctě Jana Dismase Zelenky vznikl v roce 1984 festival Podblanický hudební podzim, pořádaný každoročně.

  NEJVÝZNAMNĚJŠÍ SKLADBY
  Duchovní hudba:
  - Missa Sanctae Caeciliae (1711)
  - Missa Judica me (1714)
  - Missa sanctissimae trinitatis (1736).
  - Missa votiva (1739)
  - Lamentationes Jeremiae prophetae pro hebdomara sancta (1722)
  - Rekviem (celkem 3)
  - Te Deum (2)
  - oratoria
  - I renitenti al sepolcro (1736)
  - Il serpente di bronzo (1730)
  - Giesu al Calvario, (1735)
  - kantáty Immisit Dominus (1709)
  - Deus Dux (1716)
  - Attendite at videte (1712),
  - melodram Svatý Václav - Sub olea pacis et palma virtutis conspicua orbi regia Bohemiae Corona ? -- Melodrama de Sancto Wenceslao
  - Miserere (1722/38)
  - Magnificat C-dur
  - Žalmy - poměrně velké množství skladeb tohoto typu, složených v různých období autorova života
  Světská tvorba zahrnuje soubor pěti Capricií a jeho slavné sonáty
  - 6 triových sonát pro dva hoboje, fagot a basso continuo (1721-1722),
  - Hypochondrie á 7 (1723) nebo
  - Concerto á 8 concertanti (1723).

  Pramen: OSOBNOSTI.CZ