Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Franz Schubert

  31.1.1797 Vídeň ÷ 19.11.1828 Vídeň

  Franz Schubert se narodil 31.ledna 1797 ve Vídni. Byl jedním z devatenácti dětí vídeňského učitele. Zpěvu a houslím se učil právě u svého otce. V jedenácti letech byl přijat do sboru císařské dvorní kapely ve Vídni. Brzy mu též nestačilo jen provádět skladby jiných a pustil se do vlastní kompozice - nejstarší zachovanou Schubertovou skladbou je Fantazie pro klavír, pocházející z roku 1810. Těžištěm jeho tvorby byla díla symfonická, komorní, klavírní a písňová.
  Studoval hudební teorii u dvorního kapelníka Antonia Salieriho a u dvorního varhaníka Václava Růžičky. Ale ani Salieriho, ani otcovo vidění hudby a světa mladý skladatel nesdílel. I když se o rok později stal pomocným učitelem v otcově škole, nedělal tuto práci rád.
  Srpen čtrnáctého roku se stal dalším z mezníků Schubertova života. K stému výročí farního kostela v Lichtentalu byla uvedena jeho Mše F dur, první veřejně prováděné skladatelovo dílo. O dva roky později, kdy skladatel zkomponoval dvě symfonie, C moll a B dur, měl možnost. byť v amatérském provedení, tu druhou slyšet brzy po jejím vzniku. Což bylo pro mladého symfonika stejně důležité, jako pro autory starší a uznávanější. Oficiálního uvedení se Symfonie B dur dočkala bohužel až po autorově smrti, v roce 1841, a obecenstvo i kritika ji přijaly příznivě.
  V devatenáctém roce odchází Schubert ve službách hraběte Esterházyho na Slovensko. Jako domácí učitel strávil nějaký čas na zámečku, rád se však vrátil do Vídně, venkovský život se mu příliš nezamlouval. Chyběli mu přátelé a večírky. Domů, ke kantořině, se ale nevrátil. Zalíbil se mu svobodný život umělce. Aniž to věděl, byl v té době - mimo Vídeň - obdivován pro své písně, které našly skvělého interpreta v příteli Johannu Michaelu Voglovi.
  Ačkoliv snil o opeře, kterou by získal Vídeň, stala se jeho prvním úspěchem balada Král duchů, uvedená v březnu 1821. Romantická hudba na Goethova romantická slova odstartovala novou hudební epochu. Opera se ukázala být kamenem úrazu. Tehdejší obecenstvo nepřijalo ani Alfonsa a Estrelu ani Fiebrase nebo Domácí válku. Orchestry nestály ani o jeho symfonie.
  V roce 1823 vážně onemocněl a nemoc pro něho znamenala víc, než jen fyzické potíže. Strádal především psychicky. Zemřel ve Vídni 19. 11. 1828.
  Napsal více než 600 písní, mnohé z nich náležejí v žánru harmonií, lyrickým výrazem a svéráznou instrumentací pokročil za mistry vídenského klasicismu včetně L. van Beethovena, jehož byl vlastně mladším součastníkem. Schubert je první velký představitel raného romantismu v hudbě. Bohatstvím hudebních nápadů patří Schubert k nejsugestivnějším skladatelským osobnostem dějin hudby.
  Z díla: 8 symfonií (4. c moll Tragická, 7. h moll Nedokončená, 8 c dur Velká), tvorba komorní (mj. smyčcové kvartety, klavírní kvintet, klavírní tria) a klavírní ( 15 sonát, valčíky, čtyřruční skladby aj.), přes 600 písní (Markétka u přeslice, Klid moře; cykly Zimní cesta a Krásná mlynářka), scénická hudba (Rosamunda), chrámová hudby (mše).

  Pramen: SMS.CZ