Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Giovanni Pierluigi da Palestrina

  3.2.1525 n. 2.2.1526 Palestrina ÷ 2.2.1594 Řím

  Italský hudební skladatel a varhaník.

  Život
  Po ukončení studií (1544) působil jako varhaník v Palestrině. Pravděpodobně roku 1546 začal působit v Římě, kde v několika chrámech dělal varhaníka až do roku 1550. Roku 1550, kdy se papežem stal Julius III., byl jmenován maestro di cappella Cappella Gulia v Římě, kde se začal věnovat skladatelské činnosti. Od roku 1555 působil v Lateránské bazilice a od roku 1561 v bazilice Santa Marie Maggiore.
  Roku 1577 byl papežem Řehořem XIII. pověřen reformovat Gregoriánský chorál podle pravidel Tridentského koncilu.

  Dílo
  Ve svém díle spojil hudební myšlenky, které byly populární v Římě s tzv. nizozemskou hudební školou, a tím vlastně vytvořil styl, který se nazývá po něm palestrinovský styl, neboli a capella (tj. zpěv bez doprovodu hudebních nástrojů). Jeho skladby prosluly klidem a vyvážeností. To z nich i díky přizpůsobení rytmu latině udělalo vzor katolické chrámové hudby na dlouhou dobu.
  Rozsah jeho díla je obrovský, složil 158 mší, 250 motet, 68 ofertorií, dále pak několik hymnů a madrigalů.

  Pramen: Wikipedia