Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Vojtěch (Adalbert) Jírovec

  20.2.1763 České Budějovice ÷ 19.3.1850 České Budějovice

  Vojtěch Matyáš Jírovec, působící v zahraničí pod jménem Adalbert Gyrowetz, také Gyrowez či Gürovetz byl český skladatel působící převážně v zahraničí. Bývá často uváděn jako rakouský skladatel českého původu.

  Život
  Byl synem ředitele kůru katedrály v Českých Budějovicích. Hudební základy mu dali jednak otec a jednak varhaník katedrály a skladatel Štefanovský. Zároveň studoval na piaristickém gymnáziu a komponoval své první skladby, převážně chrámovou hudbu a serenády. Studoval v Praze filosofii a práva, ale pro nedostatek prostředků se vrátil domů a stal se sekretářem hraběte Františka z Fünfkirchen. Hrál také v zámecké kapele a pro ni i komponoval. Velký úspěch měly zejména jeho symfonie.
  Na doporučení a s finanční podporou hraběte Troyera odejel do Vídně, kde se stal členem kruhu nejlepších vídeňských skladatelů Dittersdorfa, Haydna a Mozarta. Mozart dokonce provedl ve Vídni roku 1785 jednu z jeho symfonií. Získal místo jako tajemník a učitel hudby u římského knížete Ruspoliho s nímž procestoval Itálii a měl možnost uplatnit své umění v Benátkách, Bologni a v Římě. Stal se i čestným členem Filharmonické společnosti v Bologni. Finančně se osamostatnil, vystoupil ze služeb hraběte a dva roky žil v Neapoli, kde studoval kontrapunkt u Niccola Saly.
  Odtud odcestoval do Paříže, ale záhy (1789) uprchl před revolucí do Londýna. V Londýně žil tři roky a vzhledem ke svým známostem ve šlechtických kruzích pomáhal stárnoucímu Haydnovi uchytit se v londýnské společnosti. Po krátké návštěvě Čech se vrátil do Vídně, kde se v roce 1804 stal ředitelem dvorních divadel. Mezi jeho povinnosti patřilo i to, že musel každý rok zkomponovat operu a balet.
  Roku 1827 odešel do výslužby a i komponoval pouze výjimečně, neboť posluchači již ztráceli o jeho dílo zájem. V této době sepsal také svůj vlastní životopis, který vyšel ve Vídni roku 1848. Vyšel i česky v roce 1940 v Topičově nakladatelství.
  Zemřel v 87 sedmi letech 19. března 1850 ve Vídni a je pochován na hřbitově ve Währingu nedaleko hrobu L. v. Beethovena a Franze Schuberta.

  Dílo
  Jeho hudba je obdobná charakteru hudby Josepha Haydna a W. A. Mozarta. Na rozdíl od těchto velikánů však brzy upadla v zapomenutí. Ještě za jeho života si pro své konzervativní názory (a to nejen na hudbu) vysloužil přezdívku ''Božský šosák''.
  Zkomponoval na 60 symfonií, 40 klavírních sonát, 20 mší a mnoho dalších chrámových skladeb. Psal písně i na české texty a jeho chrámové skladby jsou v českých kostelích dodnes uváděny pro svou melodickou i technickou přístupnost.

  Pramen: wikipedia.org