Collegium Strahoviense

Úvod
Naše vystoupení
 • Program
 • Kronika
 • Nahrávky
 • Repertoár
 • Historie sboru
  Naše působiště
 • Strahovská bazilika
 • Vzácná návštěva
 • Latinské texty
  Zajímavé odkazy
  Kniha návštěv
  Email
  Info pro sbor
       

  Klaus Fischbach

  5.7.1935 Wallenborn ÷  

  Studoval na Biskupském Kirchenmusikschule v Trevíru a na Univerzitě hudby a divadla Sárska katolickou chrámovou hudbu, skldbu a hudební pedagogiku. Další studis sbormistrovství a fonetiky ho přivedlo k dóm,skému regenschorimu Johannesi Klaseenovi(Trevír), Willimu Träderovi (Hannover), Ericu Ericsonovi (Stockholm), Marinusi Voobergovi (Hilversum) a Adolfovi Rüdingerovi (Mnichov). Dále studoval hru na varhany u Paula Schneidera (Saarbrücken) a Michaela Schneidera (Kolín nad Rýnem).
  Od roku 1961 do roku 1971 byl varhaníkem u baziliky Sv. Jana v Saarbrückenu. Od roku 1971 do roku 1973 byl ředitelem hudební školy města Krefeld a byl jmenován v roce 1973 dómským kapelníkem v Trevíru. Kromě vedení katedrálního sboru zde vedl Episkopální škola duchovní hudby trvírské diecéze.
  V roce 2000 odešel do důchodu a ministr školství, kultury a vědy Sárska mu byl udělen titul čestného profesora. Je porotcem národních i mezinárodních sborových soutěží.

  Klaus Fischbach byl ženatý s Marií Fischbach, která zemřela po 54 letech manželství. Fischbach žije v Trevíru a ve svém rodišti, obci Wallenborn Eifel.

  Pramen: Wikipedia