Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Reges Tharsis


Reges Tharsis et insulae munera offerent:
reges Arabum et Saba dona adducent:
et adorabunt eum omnes reges terrae
omnes gentes servient ei.
Králové Taršíše a ostrovy zaplatí daně:
králové Arabů a Sáby přinesou dary:
a budou se mu klanět všichni králové země
a všechny národy mu budou sloužit.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková