Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Gaudens gaudebo in Domino


Gaudens gaudebo in Domino,
et exsultabit anima mea in Deo meo:
quia induit me vestimentis salutis,
et indumento iustitiae circumdedit me,
quasi sponsam ornatam monilibus suis.
S radostí zajásám v Hospodinu,
a zaplesá má duše v mém Bohu:
neboť mne oblékl šatem spásy,
a zahalil mne oděvem spravedlnosti,
jako nevěstu ozdobenou svými šperky.
Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me:
nec delectasti inimicos meos super me.
Vyvýším tě, Hospodina, neboť jsi mne pozvedl:
nedopřál jsi mým nepřátelům zaradovat se nade mnou.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková