Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Laudate, pueri, Dominum


Laudate, pueri, Dominum,
laudate nomen Domini.
Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nunc et usque in saeculum.
Chvalte, služebníci, Pána,
chvalte jméno Páně.
Jméno Pána buď požehnáno
nyní i navěky.
A solis ortu usque ad occasum
laudabile nomen Domini.
Excelsus super omnes gentes Dominus
et super coelos gloria eius.
Od východu slunce až na západ
buď chváleno jméno Páně.
Pán je vyvýšen nad všemi národy,
nad nebesa jeho sláva.
Quis sicut Dominus Deus noster,
qui in altis habitat,
et humilia respicit in coelo et in terra?
Kdo je jako Pán, náš Bůh,
jenž tak vysoko sídlí;
sestupuje níže, aby viděl na nebesa i na zemi?
Suscitans a terra inopem
et de stercore erigens pauperem.
Ut collocet eum cum principibus populi sui.
Nuzného pozvedá z prachu
a z kalu vytahuje ubožáka,
aby ho posadil vedle knížat svého lidu.
Qui habitare facit sterilem in domo
matrem filiorum laetantem.
Neplodnou usazuje v domě
jako šťastnou matku synů.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.
Sláva Otci i Synu
i Duchu svatému,
jako byla na počátku i nyní i vždycky
a na věky věků.
Amen.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková