Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Loquebar de testimoniis


Loquebar de testimoniis tuis
in conspectu regum, et non confundebar:
et meditabar in mandatis tuis,
quae dilexi nimis.
Mluvil jsem o tvých svědectvích
před tváří krále, a nebyl jsem uveden ve zmatek:
a rozjímal jsem o tvých přikázáních,
který jsem si velmi zamiloval.
Beati immaculati in via:
qui ambulabant in lege Domini.
Blažení neposkvrnění na cestě:
kteří chodili v zákoně Páně.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková