Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Magnificat


Magnificat anima mea Dominum
et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna, qui potens est
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius
a progenie in progenies timentibus eum.
Velebí má duše Hospodina
a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,
neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
neboť mi učinil veliké věci ten, který je mocný;
jeho jméno je svaté.
A jeho milosrdenství trvá
od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes.
Mocně zasáhl svým ramenem,
rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil,
hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté propustil s prázdnou.
Suscepit Israel puerum suum,
recordatus misericordiae suae,
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius.
Ujal se svého služebníka Izraele,
pamatoval na své milosrdenství,
jak slíbil našim předkům,
Abrahámovi a jeho potomkům navěky.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio
et nunc et semper et in saecula saeculorum.
Amen.
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku
i nyní i vždycky a na věky věků.
Amen.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková