Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Me expectaverunt peccatores


Me expectaverunt peccatores, ut perderent me:
testimonia tua, Domine, intellexi:
omnis consummationis vidi finem:
latum mandatum tuum nimis.
Očekávali mne hříšníci, aby mne zničili:
porozuměl jsem, Pane, tvému svědectví:
viděl jsem konec všeho dovršení:
tvé přikázání je velmi velkorysé.
Beati immaculati in via:
qui ambulabant in lege Domini.
Blažení neposkvrnění na cestě:
kteří kráčeli v zákoně Páně.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková