Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Victimae paschali laudes


Victimae paschali laudes
immolent christiani.
Velikonoční oběti
ať vzdají křesťané chválu.
Agnus reddemit oves
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Beránek spasil své ovce,
nevinný Kristus
smířil s Otcem hříšníky.
Mors et vita duello
conflixere mirando.
Život a smrt bojovaly
v podivuhodném zápase.
Dux vitae mortuus
regnat vivus.
Zabitý vůdce života
kraluje živý.
Dic nobis, Maria
quid vidisti in via?
Řekni nám, Maria,
co jsi na cestě viděla?
Sepulchrum Christi viventis
et gloriam vidi resurgentis.
Hrob živého Krista
a slávu Vzkříšeného.
Angelicos testes
sudarium et vestes.
Anděly jako svědky,
roušku a plátna.
Surrexit Christus, spes mea
praecedet suos in Galilaeam.
Vstal [z mrtvých] Kristus, má naděje,
své předejde do Galileje.
Scimus Christum surrexisset
a mortuis vere.
Víme, že Kristus vstal
vpravdě z mrtvých.
Tu nobis victor, rex, miserere.
Amen. Alleluia.
Smiluj se nad námi, vítězi, králi.
Amen. Aleluja.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková