Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

O magne Deus


O magne une et trine Deus
sit laus, decus, honor tibi.
Alleluja.
Ó velký Bože, jeden a trojjediný,
tobě buď chvála, sláva a čest.
Alleluja.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková