Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Omnes de Saba


Omnes de Saba venient,
aurum et thus deferentes,
et laudem Domino annuntiantes.
Všichni přijdou ze Sáby,
přinášejíce zlato a kadidlo,
vzdávajíce chválu Pánu.
Surge et illuminare Ierusalem:
quia gloria Domini super te orta est.
Povstaň a zaskvěj se, Jeruzaléme:
neboť sláva Páně vzešla nad tebou.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková