Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Otče náš

(Pater noster)


Pater noster, qui es in coelis,
sanctificetur nomen tuum,
adveniat regnum tuum.
Fiat voluntas tua
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie
et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris
et ne nos inducas in temptationem,
sed libera nos a malo. Amen.
Otče náš, jenž jsi na nebesích,
posvěť se jméno tvé,
přijď království tvé.
Buď vůle tvá
jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes
a odpusť nám naše viny,
jako i my odpouštíme našim viníkům,
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého. Amen.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková