Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Viderunt omnes fines terrae


Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri:
iubilate Deo omnis terra.
Notum fecit Dominus salutare suum:
ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam.
Viděly všechny končiny země spásu našeho Boha:
jásejte Bohu všechny země.
Pán učinil známou svou spásu:
před tváří národů zjevil svou spravedlnost.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková