Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Pastores


Pastores loquebantur ad invicem.
Transeamus usque Bethlehem
et videamus Verbum hoc quod factum est.
Quod Dominus ostendit nobis.
Pastýři, o čem spolu rozmlouváte?
Pojďme k Betlému
a uvidíme Slovo, které bylo učiněno.
To nám Hospodin ukázal.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková