Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Píseň novou zpívejte Pánu

(Klaus Fischbach)


 Píseň novou zpívejte Pánu,
neb divné věci učinil,
sám pravicí svou předůstojnou
vítězství slavné vydobyl;
on též posloužil i k známosti
toho spasení drahého,
neukryl své spravedlnosti
před tváří v světě žádného.
Neboť ráčil pamatovati
na své zaslíbení milé,
že se chce na věky ujmouti
lidu svého, Izraele.
Hle, již vidí všechny končiny
spasení Boha našeho;
proto jej za tak slavné činy
ctěte, vší chvály hodného.
Plesejte před ním, velebnosti,
provázejte prozpěvujíce s radostí;
troubami před ním i pozouny
ať se libý hlas vydává,
i moře zvuč na všechny strany,
i vše, co v světě přebývá.