Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Precatus est Moyzes


Precatus est Moyzes in conspectu Domini Dei sui et dixit:
Quare Domine irasceris in populo tuo?
Parce irae animae tuae.
Memento Abraham, Isaac et Jacob,
quibus iurasti dare terram fluentem lac et mel.
Et placatus factus est Dominus de malignitate
quam dixit facere populo suo.
Mojžíš se modlil před tváří Hospodinovou a řekl:
Proč se, Hospodine, hněváš na svůj lid?
Ušetři jej svého hněvu.
Pamatuj na Abraháma, Izáka a Jakuba,
jimž jsi přislíbil dát zemi plodící mléko a med.
A Hospodin byl usmířen ve svém hněvu,
jak slíbil učinit svému lidu.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková