Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Quod dico vobis


Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine, dicit Dominus:
et quod in aure auditis, praedicate super tecta.
Co vám říkám v temnotách, říkejte ve světle, praví Pán:
a co slyšíte šeptem, kažte ze střech.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková