Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Viri Galiaei


Viri Galiaei, quid admiramini aspicientes in caelum? Alleluia.
Quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum, ita veniet.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Muži galilejští, proč s takovým zaujetím hledíte do nebe? Aleluja.
Jak jste ho viděli vystupovat do nebe, stejně tak přijde.
Aleluja, aleluja, aleluja.
Omnes gentes plaudite manibus,
jubilate Deo in voce exsultatione.
Všechny národy, tleskejte rukama,
jásejte Bohu radostným hlasem.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková