Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Regina coeli


Regina coeli, laetare, alleluia,
Quia quem meruisti portare, alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Raduj se, Královno nebeská, aleluja,
neboť ten, jehož jsi držela mrtvého v klíně, aleluja,
vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja,
přimlouvej se za nás u Boha, aleluja.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková