Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Sacerdotes Dei


Sacerdotes Dei, benedicite Dominum;
sancti et humiles corde, laudate Deum.
Kněží Páně, velebte Pána;
svatí a pokorní srdcem, chvalte Pána
Benedicite omnia opera Domini Domino:
laudate et superexaltate eum in saecula.
Velebte Pána, všechna díla Páně:
chvalte ho a vyvyšujte ho navěky.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková