Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Sacerdotes tui, Domine


Sacerdotes tui, Domine, induant iustitiam,
et sancti tui exsultent:
propter David, servum tuum, non avertas faciem Christi tui.
Tvoji kněží, Hospodine, ať obléknou spravedlnost
a tvoji svatí ať zajásají:
kvůli Davidovi, tvému služebníku, neodvracej tvář tvého Krista.
Memento Domine David:
et omnis mansuetudinis eius.
Pamatuj, Hospodine, na Davida:
a na všechnu jeho mírnost.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková