Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Salus autem iustorum


Salus autem iustorum a Domino,
et protector eorum est in tempore tribulationis.
Spása spravedlivých však je od Hospodina
a je jim ochráncem v čase soužení.
Noli aemulari in malignantibus:
neque zelaveris facientes iniquitatem.
Nehorli ve zlobě,
ani v nepravosti.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková