Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Sapientiam sanctorum


Sapientiam sanctorum narrent populi,
et laudes eorum nuntiet ecclesia:
nomina autem eorum vivent in saeculum saeculi.
Národy ať vyprávějí o moudrosti svatých,
a chválu jejich ať zvěstuje církev:
jejich jména pak budou žít na věky věků.
Exsultate iusti in Domino:
rectos decet collaudatio.
Plesejte, spravedliví, v Hospodinu:
spravedliví si zaslouží chválu.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková