Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Si diliges me


Si diliges me, Simon Petre
pasce agnos meos,
pasce oves meas.
Jestliže mne miluješ, Šimone Petře,
pas mé beránky,
pas mé ovce.
Exaltabo te, Domine, quoniam suscepisti me:
nec delectasti inimicos meos super me.
Budu tě vyvyšovat, Pane, neboť ses mne ujal:
nedal jsi mým nepřátelům radovat se nade mnou.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková