Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Žalm 149.

(Antonín Dvořák)


 Zaplesejte Bohu v novém pění,
buď mu chvála v svatých shromáždění!
 Sione, plesej ve svém stvořiteli!
Vesel se ve svém králi, Israeli!
 Jeho jménu chválu prozpěvujte,
bubny jej a harfou oslavujte!
 Nebť jeho lid mil jest Hospodinu,
povýšíť on k spáse nových synů.
 Budou plesati v své slávě svatí
a se na ložích svých radovati.
 Jejich hrdlo slávu Bohu pěje
a meč dvojostrý se v rukou skvěje,
 aby pomstu krutou vykonali,
národů by vzpouru potrestali,
 řetězy by krále spjaly svými,
a jich mocné pouty železnými.
 Budeť soud jim psaný k odsouzení,
svatí jeho budou oslaveni!