Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Statuit ei Dominus


Statuit ei Dominus testamentum pacis,
et principem fecit eum:
ut sit illi sacerdotii dignitas in aeternum.
Určil mu Pán odkaz míru,
a učinil jej knížetem:
aby měl kněžskou důstojnost navěky.
Memento Domine David:
et omnis mansuetudinis eius.
Pamatuj, Hospodine, na Davida:
a na všechnu jeho mírnost.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková