Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Suscepimus, Deus (I.)


Suscepimus, Deus, misericordiam tuam in medio templi tui:
secundum nomen tuum Deus, laus tua in fines terrae:
iustitia plena est dextera tua.
Přijali jsme, Bože, tvé milosrdenství ve středu tvého chrámu:
podle tvého jména, Bože, tvá chvála až do končin země:
tvá pravice je plná spravedlnosti.
Magnus Dominus, et laudabilis nimis:
in civitate Dei nostri, in monte sancto eius.
Velký je Hospodin a veškeré chvály hodný:
v městě našeho Boha, na jeho svaté hoře.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková