Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Svatý Václave!

(Norbert Kubát)


 Svatý Václave, Svatý Václave, české kníže, slyš!
Hlasy k Tobě pozvedáme v nadhvězdnatou říš.
 Tisíc tomu let, cos byl kníže náš,
Tobě byla řada věků jako noční stráž.
 Ale přes Tvou zem za těch tisíc let
vln jak mořem převalilo všelikých se běd.
 Ale Tys je znal, při svém lidu stál,
Tys té země nezapomněl, již jsi miloval.
 V tísni duše své, v číše hořkostech
jméno Tvé za útočiště měla na svých rtech.
 V skvoucím brnění slávou zářící
v čele vojsk jels na své brůně s černou orlicí.
 Svatý Václave, volá Tě Tvůj lid,
vrať své zemi požehnání, vrať svým dětem klid.
 Vnucen-li však boj, v záři krvavé
bitvy veď jaks' dědy vodil, Svatý Václave!