Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Adoratio Tibi


Adoratio tibi summo
tibi gratias agimus
tibi Patri, tibi Creatori omnium
tibi supplices prosternimus:
Domine, tibi hymnos cantabimus, alleluia
tibi, Domino terrarum cantabo hymnum
Domine et Creatori tibi laus et iubilatio in aeternum. Amen.
Klaníme se tobě nejvyššímu
tobě díky vzdáváme.
Tobě, Otče a Stvořiteli všeho,
Tobě přednášíme své prosby:
Pane, tobě budeme zpívat písně, alleluia
tobě, Pánu země budu zpívat píseň,
tobě, Pánu a Stvořiteli chvála a plesání navěky. Amen
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková