Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Tecum principium


Tecum principium in die virtutis tuae:
in splendoribus sanctorum, ex utero ante luciferum genui te.
Dixit Dominus Domino meo: sede a dextris meis
donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum.
Tobě náleží vláda v den tvé moci:
v záři svatých jsem tě zrodil před východem jitřenky.
Hospodin řekl mému Pánu: seď po mé pravici
dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvým nohám.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková