Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Terra tremuit


Terra tremuit et quievit,
dum resurgeret in iudicio Deus.
Alleluia.
Země se zachvěla a zmlkla,
když Bůh povstal k soudu.
Aleluia.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková