Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Alma Redemptoris Mater


Alma Redemptoris Mater,
quae pervia coeli porta manes, et stella maris,
succurre cadenti, surgere, qui currat, populo:
Tu quae genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem,
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.
Slavná Matko Spasitelova,
jež zůstáváš bránou nebes a hvězdou mořskou,
pospěš pomoci svému lidu, který touží povstat z hříchu.
Ty, jež jsi zrodila svého tvůrce, na čímž užasla příroda,
která neustále zůstáváš pannou,
jež jsi přijala zvěst z Gabrielových úst,
smiluj se nad hříšníky.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková