Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Alma Virgo


Alma Virgo, mater Dei,
tu spes alta cordis mei;
cum coelesti tuo ardore
cor meum accende inflamma.
In aeternum jubilantes
decantemus Alleluja.
Slavná Panno, Matko Boží,
ty jsi naděje hlubin mého srdce;
svým nebeským žárem
mé horoucí srdce zapal.
Navěky plesajíce
prozpěvujme Alleluja.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková