Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Amen dico vobis


Amen dico vobis:
quod vos, qui reliquistis omnia et secuti estis me,
centuplum accipietis, et vitam aeternam possidebitis.
Amen, pravím vám:
že vy, kteří jste vše opustili a následovali jste mne,
obdržíte stonásobek a budete mít život věčný.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková