Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Terribilis est locus


Terribilis est locus iste:
hic domus Dei est, et porta caeli:
et vocabitur aula Dei.
Strašlivé je toto místo:
zde je dům Boží a brána nebes:
a bude nazýváno nádvoří Boží.
Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum:
concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini.
Jak půvabné jsou tvé stánky, mocný Pane:
touží a prahne má duše po nádvořích Páně.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková