Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Ave, maris stella


Ave, maris stella,
Dei mater alma,
atque semper virgo,
felix coeli porta.
Zdrávas, hvězdo moří,
živitelko Boží,
ustavičná Panno,
slavná nebes bráno.
Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace
mutans Hevae nomen.
Ave jsi slyšela
z ctných úst Gabriela,
mír nám dej, když jméno
Evy zpět je čteno.
Solve vincla reis,
profer lumen coecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.
Rozlom pouta viny,
slepoty vzdal stíny,
zbav nás všeho zlého,
zdroj buď dobra všeho.
Monstra te esse matrem,
sumat per te preces,
qui pro nobis natus
tulit esse tuus.
Ukaž nám, žes Matka,
prosba tvá je sladká
sluchu Syna tvého
pro nás zrozeného.
Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos, culpis solutos,
mites fac et castos.
Panno požehnaná,
milosti jsi schrána,
učiň z nás své syny
čisté, prosté viny.
Vitam praesta puram,
iter para tutum,
ut, videntes Iesum,
semper collaetemur.
Dej, ať jsme živi ctně
a přijdem bezpečně
před Krista Ježíše
do nebeské říše.
Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus.
Amen.
Děj se neskonalá
Bohu Otci chvála
i Synu i Duchu
až na věky věků.
Amen.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková