Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Ave Regina coelorum


Ave Regina coelorum, Ave Domina angelorum:
Salve radix, salve porta, ex qua mundo lux est orta.
Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa:
Vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.
Buď zdráva, Královno nebeská, buď zdráva, Paní andělů.
Buď pozdraven, kořeni, bráno, z níž světu vzešlo světlo.
Raduj se, Panno slavná, nade všechny vyvýšená:
Buď zdráva, předůstojná,
oroduj za nás u Krista.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková