Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Beati mundo corde


Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt:
beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur:
beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam,
quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uvidí Boha:
blahoslavení tvůrci pokoje, neboť budou nazváni Božími syny:
blahoslavení, kteří trpí pronásledování pro spravedlnost,
neboť jejich je nebeské království.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková