Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Beatus servus


Beatus servus, quem, cum venerit Dominus, invenit vigilantem:
Amen, dico vobis, super omnia bona sua constituet eum.
Blažený služebník, jehož Pán najde bdícího, až přijde:
Amen, pravím vám, ustanoví ho nad celým svým majetkem.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková