Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Beatus vir (I.)


Beatus vir, qui timet Dominum:
in mandatis eius cupit nimis.
Blaze muži, který se bojí Hospodina:
který má velkou zálibu v jeho přikázáních.
Potens in terra erit semen eius:
generatio rectorum benedicetur.
Alleluia.
Mocné na zemi bude jeho potomstvo:
pokolení řádných lidí bude požehnáno.
Aleluja.
Posuisti, Domine, super caput eius
coronam de lapide pretioso.
Vlož, Hospodine, na jeho hlavu
korunu z vzácného zlata.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková