Collegium Strahoviense

Úvod
Program sboru
Kronika sboru
Repertoár sboru
Historie sboru
Naše působiště
Latinské texty
Kostely ČR
Zajímavé odkazy
Kniha návštěv
Email
Info pro sbor
     

Benedicta es tu


Benedicta es tu, Virgo Maria, Domino Deo excelso,
prae omnibus mulieribus super terram.
Tu gloria Ierusalem,
tu laetitia Israel,
tu honorificentia populi nostri.
Požehnaná jsi, Panno Maria, od Pána Boha nejvyššího,
přede všemi ženami na zemi.
Ty jsi sláva Jeruzaléma,
ty jsi radost Izraele,
ty jsi čest našeho lidu.
 

Překladatel (nebo zdroj překladu): Lenka Jeřábková